Maintenance CNC machine

Have you ever wondered if your CNC machine is properly maintained ?

HTC offers a range of services related to CNC machines such as constructing an effective machine maintenance plan, doing the machine inspection and recommending a list of spare parts needed to be kept in stock. With a technical team including rich experienced engineers, we guarantee your CNC machines always operate stably and efficiently

Bạn đã bao giờ đặt câu hỏi các máy CNC bạn đang sử dụng đã được bảo dưỡng tốt?

Chúng tôi cung cấp cho khách hàng dịch vụ về máy CNC cho khách hàng. Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm; lập kế hoạch bảo dưỡng, lập kế hoạch dự phòng thay thế vật tư. Với đội ngũ kỹ thuật nhiều năm king nghiệm, chúng tôi đảm bảo với khách hàng về khả năng vận hành sản xuất trên các thiết bị của bạn là ổn định và hiệu quả nhất.

Installations

We offer services to industrial machines. Our technical team, who are knowledgeable about the machine specications, would ensure that our machine installation always follows a standard procedure recommended by the manufacturer. As the last step of the machine installation, we always double-check the procedure as well as perform the accuracy test on the machine in order to make sure that themachine will work properly.

Chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ về máy móc công nghiệp. đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi am hiểu về các thông số của máy của nhà sản xuất. chúng tôi đảm bảo rằng các thiết bị đều được lắp đặt đúng quy chuẩn nhà sản xuất. Sau khi lắp đặt chúng tôi đánh giá lại quy trình và kiểm tra độ chính xác để đảm bảo hoạt động hiệu quả thiết bị của bạn.

Calibration

Your CNC machine accuracy is going bad ?

You might have checked your machine’s accuracy. Our company offers a service package of the machine accuracy test. During the test, we completely comply with the technical criteria from the machine manufacturer. A test report with analysis and proposing solutions will be given the customer.

Máy của bạn chạy không đạt độ chính xác?

Bạn cần kiểm tra lại độ chính xác của máy. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng dịch vụ kiểm tra độ chính xác của máy. Các tiêu chuẩn kiểm tra của chúng tôi phù hợp với tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Sau khi kiểm tra chúng tôi có những đánh giá và giải pháp khắc phục cho bạn.

Relocations


We provide the customer with extremely safe and skilled services in installing and relocating machines. Our experienced engineers will carry out a pre-inspection, analysis and make a detail plan before performing the service. Our service package includes dismantling, moving, installing the machine at an appointed place, then, trial runing, functional testing the machine and handover. Our services would satisfy all customer’s demand on the machine installation and relocation


Chúng tôi cung cấp các dịch vụ di dời và lắp đặt máy chuyên nghiệp và an toàn. Tất cả các dịch vụ vận chuyển và lắp đặt máy được đội ngũ kỹ sư của chúng tôi lên kế hoạch và đánh giá. Dịch vụ trọn gói của chúng tôi bao gồm tháo máy, di dời, lắp đặt, vận hành kiểm tra và bàn giao. Bạn hoàn toàn an tâm với dịch vụ của chúng tôi.

An optimal solution to the machining process.


We provide the customer with extremely safe and skilled services in installing and relocating machines. Our experienced engineers will carry out a pre-inspection, analysis and make a detail plan before performing the service. Our service package includes dismantling, moving, installing the machine at an appointed place, then, trial runing, functional testing the machine and handover. Our services would satisfy all customer’s demand on the machine installation and relocation


Chúng tôi cung cấp các dịch vụ di dời và lắp đặt máy chuyên nghiệp và an toàn. Tất cả các dịch vụ vận chuyển và lắp đặt máy được đội ngũ kỹ sư của chúng tôi lên kế hoạch và đánh giá. Dịch vụ trọn gói của chúng tôi bao gồm tháo máy, di dời, lắp đặt, vận hành kiểm tra và bàn giao. Bạn hoàn toàn an tâm với dịch vụ của chúng tôi.